Αρχείο ετικέτας wedo 2

Πως να κατασκευάσετε το Mantis από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Mantis)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Mantis το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Push σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Mantis from Lego WeDo2. First step you must build Push following the instructions of WeDo 2 manual.

 

Πως να κατασκευάσετε το Gorilla από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Gorilla )

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Gorilla από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Walk σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Gorilla from Lego WeDo2. First step you must build the Walk according the instructions of WeDo 2 manual.

 

Πως να κατασκευάσετε το Frog από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Frog)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Frog από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Walk σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Frog from Lego WeDo2. First step you must build the Walk according the instructions of WeDo 2 manual.

Πως να κατασκευάσετε το Race Car από το Lego WeDo 2.0 (Build Lego WeDo 2 Race Car)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Race Car από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Drive σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Race Car from Lego WeDo2. First step you must build the Drive according the instructions of WeDo 2 manual.