Αρχείο μηνός Αύγουστος 2018

4η θέση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής WROHellas. – 4th place at Greek National Robotics contest of WROHellas

Η ομάδα μας Spacebiolders κατάφερε να κατακτήσει την  4η θέση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής WROHellas με ένα θερμοκήπιο στον Άρη. Την ημέρα, το θερμοκήπιο ανεβαίνει αλλά όταν έχει νύχτα ή έχει αέρα το καταλαβαίνουν οι αισθητήρες και τότε το θερμοκηπιο κατεβαίνει κάτω και ένα σκέπαστρο πηγαίνει από πάνω του για να το προστατέψει. Ο ήλιος, ο αέρας(κι από τις 4 ημέρες) , το θερμοκήπιο και το σκέπαστρο απεικονίζονται στον υπολογιστή μας.

Our team, Spacebuilders, reached the 4th place in the Greek National Robotics contest of WROHellas with a Greenhouse on Mars. On sunlight, the greenhouse is lifted to surface but when it’s night or winds are detected by the sensors it is moved back in surface and the shelter covers it to protect it. Animations for sun, night, wind (4 directions), greenhouse and shelter are displayed at the computer.