Αρχείο κατηγορίας WeDo 2.0

4η θέση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής WROHellas. – 4th place at Greek National Robotics contest of WROHellas

Η ομάδα μας Spacebiolders κατάφερε να κατακτήσει την  4η θέση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής WROHellas με ένα θερμοκήπιο στον Άρη. Την ημέρα, το θερμοκήπιο ανεβαίνει αλλά όταν έχει νύχτα ή έχει αέρα το καταλαβαίνουν οι αισθητήρες και τότε το θερμοκηπιο κατεβαίνει κάτω και ένα σκέπαστρο πηγαίνει από πάνω του για να το προστατέψει. Ο ήλιος, ο αέρας(κι από τις 4 ημέρες) , το θερμοκήπιο και το σκέπαστρο απεικονίζονται στον υπολογιστή μας.

Our team, Spacebuilders, reached the 4th place in the Greek National Robotics contest of WROHellas with a Greenhouse on Mars. On sunlight, the greenhouse is lifted to surface but when it’s night or winds are detected by the sensors it is moved back in surface and the shelter covers it to protect it. Animations for sun, night, wind (4 directions), greenhouse and shelter are displayed at the computer.

 

 

Πως να κατασκευάσετε το Mantis από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Mantis)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Mantis το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Push σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Mantis from Lego WeDo2. First step you must build Push following the instructions of WeDo 2 manual.

 

Πως να κατασκευάσετε το Fish από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Fish )

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Fish το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Flex σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Fish from Lego WeDo2. First step you must build Flex following the instructions of WeDo 2 manual.

Πως να κατασκευάσετε το Floodgate από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Floodgate)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Floodgateαπό το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Flex σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Floodgatefrom Lego WeDo2. First step you must build Flex following the instructions of WeDo 2 manual.

Πως να κατασκευάσετε το Crane από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Crane )

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Crane από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Spin σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Crane from Lego WeDo2. First step you must build the Spin according the instructions of WeDo 2 manual.

Πως να κατασκευάσετε το Flower από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Flower )

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Flower από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Spin σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Flower from Lego WeDo2. First step you must build the Spin according the instructions of WeDo 2 manual.

Πως να κατασκευάσετε το Gorilla από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Gorilla )

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Gorilla από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Walk σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Gorilla from Lego WeDo2. First step you must build the Walk according the instructions of WeDo 2 manual.

 

Πως να κατασκευάσετε το Frog από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Frog)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Frog από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Walk σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Frog from Lego WeDo2. First step you must build the Walk according the instructions of WeDo 2 manual.

Πως να κατασκευάσετε το Dino από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Dino)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Dino από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Crank σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Dino from Lego WeDo2. First step you must build the Crank Waccording the instructions of WeDo 2 manual.

Πως να κατασκευάσετε το Earth Quake από το Lego WeDo 2.0 (Build Lego WeDo 2 Earth Quake)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Earth Quake από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Crank σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Earth Quake from Lego WeDo2. First step you must build the Crank according the instructions of WeDo 2 manual.