Αρχείο ετικέτας construction wedo 2

Πως να κατασκευάσετε το Mantis από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Mantis)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Mantis το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Push σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Mantis from Lego WeDo2. First step you must build Push following the instructions of WeDo 2 manual.

 

Πως να κατασκευάσετε το Flower από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Flower )

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Flower από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Spin σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Flower from Lego WeDo2. First step you must build the Spin according the instructions of WeDo 2 manual.