Αρχείο ετικέτας WeDo2

Πως να κατασκευάσετε το Mantis από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Mantis)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Mantis το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Push σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Mantis from Lego WeDo2. First step you must build Push following the instructions of WeDo 2 manual.

 

Πως να κατασκευάσετε το Crane από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Crane )

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Crane από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Spin σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Crane from Lego WeDo2. First step you must build the Spin according the instructions of WeDo 2 manual.