Αρχείο μηνός Σεπτέμβριος 2016

Πως να κατασκευάσετε το Fish από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Fish )

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Fish το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Flex σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Fish from Lego WeDo2. First step you must build Flex following the instructions of WeDo 2 manual.

Πως να κατασκευάσετε το Floodgate από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Floodgate)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Floodgateαπό το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Flex σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Floodgatefrom Lego WeDo2. First step you must build Flex following the instructions of WeDo 2 manual.

Πως να κατασκευάσετε το Crane από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Crane )

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Crane από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Spin σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Crane from Lego WeDo2. First step you must build the Spin according the instructions of WeDo 2 manual.