Αρχείο ετικέτας Lego

Πως να κατασκευάσετε το Flower από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Flower )

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Flower από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Spin σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Flower from Lego WeDo2. First step you must build the Spin according the instructions of WeDo 2 manual.

Πως να κατασκευάσετε το Race Car από το Lego WeDo 2.0 (Build Lego WeDo 2 Race Car)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Race Car από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Drive σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Race Car from Lego WeDo2. First step you must build the Drive according the instructions of WeDo 2 manual.