Αρχείο ετικέτας Wedo Earth Quake

Πως να κατασκευάσετε το Earth Quake από το Lego WeDo 2.0 (Build Lego WeDo 2 Earth Quake)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Earth Quake από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Crank σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Earth Quake from Lego WeDo2. First step you must build the Crank according the instructions of WeDo 2 manual.