Αρχείο ετικέτας Lego Wedo

Πως να κατασκευάσετε το Frog από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Frog)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Frog από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Walk σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Frog from Lego WeDo2. First step you must build the Walk according the instructions of WeDo 2 manual.

Πως να κατασκευάσετε το Rover από το Lego WeDo 2.0 (Build Lego WeDo 2 Rover)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Rover από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Drive σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Rover from Lego WeDo2. First step you must build the Drive according the instructions of WeDo 2 manual.