Αρχείο ετικέτας dino

Πως να κατασκευάσετε το Dino από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Dino)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Dino από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Crank σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Dino from Lego WeDo2. First step you must build the Crank Waccording the instructions of WeDo 2 manual.