Πως να κατασκευάσετε το Gorilla από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Gorilla )

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Gorilla από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Walk σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Gorilla from Lego WeDo2. First step you must build the Walk according the instructions of WeDo 2 manual.

 

Αφήστε μια απάντηση