Πως να κατασκευάσετε το Fish από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Fish )

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Fish το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Flex σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Fish from Lego WeDo2. First step you must build Flex following the instructions of WeDo 2 manual.

Αφήστε μια απάντηση