Πως να κατασκευάσετε το Gorilla από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Gorilla )

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Gorilla από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Walk σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Gorilla from Lego WeDo2. First step you must build the Walk according the instructions of WeDo 2 manual.

 

Πως να κατασκευάσετε το Frog από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Frog)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Frog από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Walk σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Frog from Lego WeDo2. First step you must build the Walk according the instructions of WeDo 2 manual.

Πως να κατασκευάσετε το Dino από το Lego WeDo 2.0 (Instructions for building Lego WeDo 2 Dino)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Dino από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Crank σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Dino from Lego WeDo2. First step you must build the Crank Waccording the instructions of WeDo 2 manual.

Πως να κατασκευάσετε το Earth Quake από το Lego WeDo 2.0 (Build Lego WeDo 2 Earth Quake)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Earth Quake από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Crank σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Earth Quake from Lego WeDo2. First step you must build the Crank according the instructions of WeDo 2 manual.

Πως να κατασκευάσετε το Rover από το Lego WeDo 2.0 (Build Lego WeDo 2 Rover)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Rover από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Drive σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Rover from Lego WeDo2. First step you must build the Drive according the instructions of WeDo 2 manual.

Πως να κατασκευάσετε το Race Car από το Lego WeDo 2.0 (Build Lego WeDo 2 Race Car)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Race Car από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Drive σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Race Car from Lego WeDo2. First step you must build the Drive according the instructions of WeDo 2 manual.