Πως να κατασκευάσετε το Rover από το Lego WeDo 2.0 (Build Lego WeDo 2 Rover)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Rover από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Drive σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Rover from Lego WeDo2. First step you must build the Drive according the instructions of WeDo 2 manual.

Αφήστε μια απάντηση