Πως να κατασκευάσετε το Race Car από το Lego WeDo 2.0 (Build Lego WeDo 2 Race Car)

Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε το Race Car από το Lego WeDo2. Πρώτα πρέπει να έχετε φτιάξει το Drive σύμφωνα με τις οδηγίες του WeDo 2.

With this video we are going to build Race Car from Lego WeDo2. First step you must build the Drive according the instructions of WeDo 2 manual.

 

Αφήστε μια απάντηση